ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2013. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις κατά το έτος 1906’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Απρίλιος):96. https://doi.org/10.12681/dchae.1630.