ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2013. ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 8 (Απρίλιος):76-80. https://doi.org/10.12681/dchae.1641.