ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2013. ‘Δημοσίευμα περί νομίσματος των χρόνων του αυτοκράτορος Ιουστινιανού επ’ευκαιρία της ανακαινίσεως του επί του φρέατος της Σαμαρείτιδος αρχαίου ιερού ναού’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 8 (Απρίλιος):96. https://doi.org/10.12681/dchae.1646.