ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τζούλια. 2013. ‘Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 34 (Ιανουάριος):203-14. https://doi.org/10.12681/dchae.1719.