ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κάτια. 2016. ‘Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 35 (Φεβρουάριος):375-402. https://doi.org/10.12681/dchae.1764.