ΜΠΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος. 2011. ‘Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 22 (Ιούλιος):45-46. https://doi.org/10.12681/dchae.335.