ΓΚΙΟΛΕΣ Νικόλαος, ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σοφία, και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. 2011. ‘Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 27 (Ιούλιος):9-12. https://doi.org/10.12681/dchae.511.