ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 1966. ‘Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (Ιανουάριος): . https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5312.