ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2016. ‘Συντομογραφίες’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 35 (Φεβρουάριος):XI. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5442.