ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2013. ‘Κατάλογος των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2): . https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5514.