ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Αλέξανδρος. 2013. ‘Αντώνιος Μομφερράτος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1 (2): . https://doi.org/10.12681/dchae.1699.