ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σοφία, και ΧΑΛΚΙΑ Ευγενία. 2014. ‘Πρακτικά Ημερίδας. Από το Βυζάντιο στη νεώτερη εποχή: παράδοση και ανανέωση στην τέχνη. Μνήμη ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 33 (Μάρτιος):345-46. https://doi.org/10.12681/dchae.1263.