ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Νίκος. 2014. ‘Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 33 (Μάρτιος):391-404. https://doi.org/10.12681/dchae.1271.