ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2018) ‘Πρωτοσέλιδα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σελ. I - XI. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18453 (ημερομηνία πρόσβασης: 15 Ιούνιος 2024).