ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μ. (2018) ‘Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 29–66. doi: 10.12681/dchae.18462.