ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σ. (2018) ‘Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 83–98. doi: 10.12681/dchae.18470.