ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γ. (2018) ‘Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 99–110. doi: 10.12681/dchae.18471.