ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ε. (2018) ‘ Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις’., Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 153–166. doi: 10.12681/dchae.18481.