ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. (2018) ‘Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 207–224. doi: 10.12681/dchae.18491.