ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σ. (2018) ‘Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 237–250. doi: 10.12681/dchae.18560.