ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS) Κ. Θ. (2018) ‘Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 281–296. doi: 10.12681/dchae.18563.