ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μ. (2018) ‘Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 347–356. doi: 10.12681/dchae.18571.