ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ (Myrtali ACHEIMASTOU-POTAMIANOU) Μ. (2018) ‘Παναγία Οδηγήτρια και τρεις Ιεράρχες. Αμφιπρόσωπη εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 357–374. doi: 10.12681/dchae.18572.