ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ε. Ν. (2018) ‘Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 375–386. doi: 10.12681/dchae.18573.