ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Alexandros ANAGNOSTOPOULOS) Α. (2018) ‘Εικόνα του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέα στη μονή Ρουσάνου Μετεώρων αποδιδόμενη στον Θεοφάνη τον Κρήτα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 387–398. doi: 10.12681/dchae.18574.