ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ν. (2018) ‘Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 415–426. doi: 10.12681/dchae.18577.