ΛΙΑΚΟΣ Δ. (2018) ‘Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 427–438. doi: 10.12681/dchae.18578.