ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (Nano CHATZIDAKI) Ν. (2018) ‘Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Καστοριά. Κέντρο ζωγραφικής την εποχή των Παλαιολόγων (1360-1450)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 455–457. doi: 10.12681/dchae.18580.