ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Aggeliki Stavropoulou) Α. (2018) ‘Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οἰ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1414 στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου στὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 458–460. doi: 10.12681/dchae.18581.