ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ (Sophia KALOPISSI-VERTI) Σ. και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ (Maria PANAYIOTIDI-KESISOGLOU) Μ. (2018) ‘Tassos Papacostas and Maria Parani (eds), Discipuli dona ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 461–464. doi: 10.12681/dchae.18582.