ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (Panayotis L. VOCOTOPOULOS) Π. Λ. (2018) ‘Χαράλαμπος Mπούρας, 17 Ἰουλίου 1933 ‒ 27 Ἰουλίου 2016’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 1–4. doi: 10.12681/dchae.18850.