ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ (Vassiliki SΥΤΗΙΑΚΑΚΙ) Β. (2019) ‘Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στον ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013-2015’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, σσ. 61–86. doi: 10.12681/dchae.21809.