ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. (2019) ‘Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, σσ. 299–323. doi: 10.12681/dchae.21835.