ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Α. (2019) ‘Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, σσ. 373–400. doi: 10.12681/dchae.21853.