ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Π. (2019) ‘Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, σσ. 448–450. doi: 10.12681/dchae.21867.