ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2021) ‘Πρωτοσέλιδα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 41, σελ. Ι-ΧΙΙΙ. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/26173 (ημερομηνία πρόσβασης: 20 Απρίλιος 2024).