ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. και ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γ. (2023) ‘Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 42, σσ. 93–128. doi: 10.12681/dchae.32389.