ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (2011) ‘Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 26, σελ. 35–50. doi: 10.12681/dchae.426.