ΣΕΜΟΓΛΟΥ Α. (2011) ‘Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 22, σσ. 287–296. doi: 10.12681/dchae.312.