ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (2011) ‘Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 24, σσ. 185–194. doi: 10.12681/dchae.378.