ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (2011) ‘Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 27, σσ. 193–206. doi: 10.12681/dchae.482.