ΣΚΩΤΤΗ Τ.-Π. (2011) ‘Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 28, σελ. 181–192. doi: 10.12681/dchae.585.