ΞΑΝΘΑΚΗ Θ. (2011) ‘Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Αγίας Ματρώνας στην Κίμωλο’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 29, σελ. 169–184. doi: 10.12681/dchae.618.