ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (2011) ‘Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 31, σελ. 11–16. doi: 10.12681/dchae.665.