ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Α. (1964) ‘Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3, σσ. 49–74. doi: 10.12681/dchae.737.