ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λ. (1972) ‘Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, σσ. 13–28. doi: 10.12681/dchae.806.