ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1972) ‘Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, σσ. 180–190. doi: 10.12681/dchae.814.