ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. (1972) ‘Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, σσ. 191–204. doi: 10.12681/dchae.815.