ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. (1972) ‘Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, σσ. 233–245. doi: 10.12681/dchae.817.