ΜΟΥΡΙΚΗ Ν. (1974) ‘Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, σελ. 79–119. doi: 10.12681/dchae.831.